Terapija čitanja

Teškoće čitanja, pisanja i računanja

- da su kod djeteta prisutne teškoće čitanja , pisanja ili računanja smatramo ako dijete zaostaje dvije godine u odnosu na svoje vršnjake u svladavanju čitanja i pisanja

- specifične teškoće u čitanju i pisanju zadržavaju se vrlo dugo, a uzrokovane su nerazvijenošću određenih viših psihičkih funkcija koje ostvaruju nesmetani proces čitanja i pisanja

- simptomi specifičnih teškoća su nesposobnost povezivanja grafema s fonemom, teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi, strukturalne pogreške – premještanje ili umetanje slogova, zamjene sličnih slova, slogova, riječi, teškoće u praćenju slijeda i druge

Pročitano 984 puta
Nalazite se ovdje: Naslovnica Vrste terapija Terapija čitanja